DAOTAO

TIẾP NHẬN ĐỢT 2 – LỚP THỰC HÀNH SẢN PHỤ KHOA 3 THÁNG

(Chương trình thực hành lâm sàng dành cho Bác sĩ y khoa mới tốt nghiệp để cấp chứng chỉ hành nghề với phạm vi hoạt động chuyên môn khám bệnh, chữa bệnh Đa khoa)

Thực hiện chỉ đạo Sở Y Tế TP. HCM – quyết định 217/QĐ-SYT ngày 19/01/2022 về việc ban hành thí điểm Khung chương trình thực hành lâm sàng dành cho bác sĩ đa khoa mói tốt nghiệp để cấp chứng chỉ hành nghề với phạm vi hoạt động chuyên môn khám bệnh, chữa bệnh Đa khoa;

Căn cứ kế hoạch triển khai của Bệnh viện Nguyễn Trãi  về“Thực hành lâm sàng dành cho bác sĩ y khoa mới tốt nghiệp để cấp CCHN với phạm vi hoạt động chuyên môn khám bệnh, chữa bệnh đa khoa – khóa 1”;

Ngày 09/5/2022, Bệnh viện Từ Dũ tiếp nhận 12 bác sĩ “Thực hành lâm sàng dành cho bác sĩ y khoa mới tốt nghiệp để cấp CCHN với phạm vi hoạt động chuyên môn khám bệnh, chữa bệnh đa khoa” đợt 2 – hợp đồng với Bệnh viện Nguyễn Trãi, dưới sự hướng dẫn của các giảng viên bác sĩ Bệnh viện Từ Dũ về chuyên ngành Sản phụ khoa.

Phòng Chỉ đạo tuyến, BV Từ Dũ phối hợp các Phòng/Khoa/Tua trực và các BS hướng dẫn sẽ đào tạo thực hành lâm sàng cho 12 BS liên tục trong 3 tháng (thứ 3,6 thực hành tại Bệnh viện Từ Dũ; thứ 2,4,5 thực hành tại Trạm y tế ).

Sau đó, các BS sẽ tiếp tục thực hành các chuyên khoa Nội, Ngoại, Nhi, chuyên khoa lẻ theo chương trình của BV Nguyễn Trãi.

Danh sách học viên – giảng viên hướng dẫn:

STTHọ tên học viênTYT thực hànhGiảng viên hướng dẫn
1TRƯƠNG THỊ NHƯ NGỌCQuận 5 
2TRƯƠNG QUỐC GIA HUYPhú NhuậnBS.CKII. Vương Đình Bảo Anh
3LÊ KHÁNH HUYỀNPhú Nhuận 
4TRẦN HOÀNG LÂMGò Vấp 
5LƯƠNG KIẾN BÌNHQuận 5 
6PHAN THỊ HOÀNG ANHQuận 8BS.CKII. Nguyễn Hữu Trung
7NGUYỄN HOÀNG YÊN THƯƠNGGò Vấp 
8HOÀNG ĐỨC THỊNHQuận 8 
9TRẦN MINH KHÔIQuận 8 
10PHẠM THỊ MINH HẠNHPhú NhuậnBS.CKII. Phan Văn Già Chuồn
11TÔN THÀNH ĐẠTGò Vấp 
12TÔ KHƯƠNG DUYGò Vấp 
Danh sách học viên
Bệnh viện Từ Dũ tiếp nhận 12 học viên
BS.CKII Nguyễn Thị Thu Hiền – TP CĐT tiếp nhận học viên
DAOTAO

TỔNG KẾT ĐỢT 1 – LỚP THỰC HÀNH SẢN PHỤ KHOA 3 THÁNG (Chương trình thực hành lâm sàng dành cho Bác sĩ y khoa mới tốt nghiệp để cấp chứng chỉ hành nghề với phạm vi hoạt động chuyên môn khám bệnh, chữa bệnh Đa khoa)

Thực hiện chỉ đạo Sở Y Tế TP. HCM – quyết định 217/QĐ-SYT ngày 19/01/2022 về việc ban hành thí điểm Khung chương trình thực hành lâm sàng dành cho bác sĩ đa khoa mói tốt nghiệp để cấp chứng chỉ hành nghề với phạm vi hoạt động chuyên môn khám bệnh, chữa bệnh Đa khoa;

Căn cứ kế hoạch triển khai của Bệnh viện Nguyễn Trãi  về“Thực hành lâm sàng dành cho bác sĩ y khoa mới tốt nghiệp để cấp CCHN với phạm vi hoạt động chuyên môn khám bệnh, chữa bệnh đa khoa – khóa 1”;

Ngày 06/5/2022, Bệnh viện Từ Dũ tổng kết học phần “Thực hành sản phụ khoa 3 tháng”.

Thời gian khóa học đợt 1 từ ngày14/2/2022 đến ngày 06/5/2022 (thực hành tại TYT thứ 2,4,5; thực hành tại Bệnh viện Từ Dũ thứ 3,6).

Đối tượng: Bác sĩ y khoa

Số lượng: 13 Bác sĩ

Trải qua 3 tháng học tập và thực hành tại Bệnh viện Từ Dũ, các Bác sĩ đã hoàn thành học phần sản phụ khoa với kết quả học tập đáng ghi nhận và có những trải nghiệm ý nghĩa.

Danh sách điểm đợt 1, từ 14/2/2022-06/5/2022

Hình ảnh: các BS thực hành đợt 1 trong buổi tổng kết
Hình ảnh: BS.CKII. Nguyễn Thị Thu Hiền  – TP. CĐT, BV Từ Dũ  (bên phải) và TS.BS Nguyễn Công Trung- TP. CĐT, BV Nguyễn Trãi (bên trái) trong buổi tổng kết đợt 1
DAOTAO

Khai giảng lớp Soi cổ tử cung Khóa 27

Căn cứ thông tư 26/2020/TT-BYT ngày 28/12/2020 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn việc đào tạo liên tục cho cán bộ y tế.

Căn cứ KH Đào tạo-Chỉ đạo tuyến năm 2022 của BVTD số 1923/KH-BVTD ngày 13 tháng 12 năm 2021.

Nhằm đáp ứng nhu cầu học tập của học viên và các đơn vị. Bệnh viện Từ Dũ tiến hành đào tạo lớp “Soi Cổ tử cung” khóa 27 với 26 học viên.

Thời gian: 12 tuần từ ngày 16/5/2022 – 30/12/2022, học tập trung tại Bệnh viện Từ Dũ (học viên không trực gác).

– Lý thuyết: từ ngày 26/5/2022 đến ngày 03/6/2022

– Thực hành:

  • Nhóm 1: từ ngày 06/6/2022 – 12/8/2022
  • Nhóm 2: từ ngày 15/8/2022 – 21/10/2022
  • Nhóm 3: từ ngày 24/10/2022 – 30/12/2022

Đối tượng: Bác sĩ chuyên nghành sản phụ khoa hoặc Bác sĩ đa khoa đang công tác trong lĩnh vực sản (bắt buộc có giấy giới thiệu của cơ quan)

Chủ nhiệm lớp: BS.CKII. Phạm Hồ Thúy Ái – PTK Khám phụ khoa

Các Bác sĩ sẽ học lý thuyết tại hội trường sau đó chia nhóm thực hành tại Đơn vị Soi CTC – Bệnh viện Từ Dũ

Danh sách giảng viên và học viên

Danh sách giảng viên:

– Giảng viên cơ hữu:

1. BS.CKII. Phạm Hồ Thúy Ái – Chủ nhiệm lớp – PTK Khám phụ khoa

2. BS. CKI. Phạm Huy Hòa – Trưởng khoa Giải phẫu bệnh

3. ThS.BS. Trần Mai Phương – Khoa Phụ

4. ThS.BS. Dương Hồng Hạnh – Khoa Khám phụ khoa

5. ThS.BS. Bùi Thị Bích Hậu – Khoa Khám phụ khoa

6. ThS.BS. Nguyễn Lê Quyên – Kế hoạch tổng hợp

Cùng các Bác sĩ Đơn vị Soi Cổ tử cung – Khoa Khám phụ Khoa

– Giảng viên thỉnh giảng:

1. BS.CKI. Hồ Thị Hoa

2. ThS.BS. Lê Tự Phương Chi

Danh sách học viên:

BS.CKII Nguyễn Thị Thu Hiền – TP Chỉ đạo tuyến triển khai một số nội quy lớp học
DAOTAO

Khai giảng lớp Thực hành Sản Phụ Khoa 18 tháng K10&11

Căn cứ NĐ 109/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của chính phủ về việc quy định cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề và cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

Căn cứ KH Đào tạo-Chỉ đạo tuyến năm 2022 của BVTD số 1923/KH-BVTD ngày 13 tháng 12 năm 2021.

Nhằm đáp ứng nhu cầu học tập của học viên và các đơn vị. Bệnh viện Từ Dũ tiến hành đào tạo lớp “Thực hành sản phụ khoa 18 tháng” khóa 10 và khóa 11 với 30 học viên/khóa.

Thời gian: 18 tháng, học tập trung tại Bệnh viện Từ Dũ.

Đối tượng: Bác sĩ đa khoa

Chủ nhiệm lớp: TS.BS. Lê Quang Thanh – Giám đốc Bệnh viện

Các Bs sẽ thực hành tại 10 khoa lâm sàng và trực gác theo quy định của BVTD. Sau khóa học học viên (Bác sĩ đa khoa) có khả năng thực hiện các kỹ năng cơ bản về sản phụ khoa. 

Danh sách học viên và Bác sĩ hướng dẫn

Danh sách học viên K.10

STTHọ và tênNgày sinhGiảng viên hướng dẫn
1Ca Thị Lan Nhi03/09/1997BS Bùi Văn Hoàng
2Nguyễn Quốc Dũng06/04/1997BS Bùi Văn Hoàng
3Trần Thị Diệu Hiền11/01/1997BS Bùi Văn Hoàng
4Lê Hoàng Anh17/02/1997BS.Tô Thị Thục Trang
5Dương Bùi Phương Trinh23/12/1997BS.Tô Thị Thục Trang
6Trần Hoàng Nhi20/11/1996BS.Tô Thị Thục Trang
7Nguyễn Thị Mỹ Linh08/11/1996BS Nguyễn Văn Hưng
8Lâm Hoài Thanh21/05/1997BS Nguyễn Văn Hưng
9Lê Trâm Anh28/04/1996BS Nguyễn Văn Hưng
10Nguyễn Thành Phúc22/10/1996BS Phạm Nguyễn Ngọc Quang
11Ngô Thị Ngọc Hoa16/04/1996BS Phạm Nguyễn Ngọc Quang
12Chu Thị Hương20/03/1997BS Phạm Nguyễn Ngọc Quang
13Phạm Hữu Nghiêm06/02/1997BS Phạm Thị Mỹ Hạnh
14Phạm Nguyễn Thanh Thảo28/05/1997BS Phạm Thị Mỹ Hạnh
15Võ Tấn Lực31/05/1991BS Phạm Thị Mỹ Hạnh
16Nguyễn Thị Thuỳ Dương30/10/1997BS Tô Hoài Thư
17Hoàng Thị Hà04/10/1997BS Tô Hoài Thư
18Lê Đức Trí19/05/1997BS Tô Hoài Thư
19Văn Thu Thảo25/01/1996BS Trần Thị Ngọc
20Nguyễn Anh Thư20/06/1996BS Trần Thị Ngọc
21Lê Bảo Huy02/09/1996BS Trần Thị Ngọc
22Nguyễn Thị Hương05/02/1995BS Vũ Anh Tuấn
23Trịnh Bá Duy08/06/1997BS Vũ Anh Tuấn
24Lê Ngọc Mai Trinh01/03/1997BS Vũ Anh Tuấn
25Nguyễn Thị Ngọc Thuý15/07/1996BS Trần Thị Liên Hương
26Trần Hồng Ngọc11/08/1997BS Trần Thị Liên Hương
27Trần Anh Đào01/05/1997BS Trần Thị Liên Hương
28Trần Lê Nguyên Trang02/11/1997BS Nguyễn Hoàng Lam
29Cao Hữu Hậu22/01/1997BS Nguyễn Hoàng Lam
30Đinh Thị Quyên Nhi19/12/1997BS Nguyễn Hoàng Lam
BS.CKII Nguyễn Thị Thu Hiền – TP Chỉ đạo tuyến phổ biến nội dung học và nội qui lớp
DAOTAO

Bế giảng lớp Siêu âm sản phụ khoa cơ bản 3 khóa 56

Siêu âm là phương tiện rất hữu ích và quan trọng trong chẩn đoán. Bệnh viện Từ Dũ đã tổ chức khoá siêu âm sản phụ khoa cơ bản (3 tháng) đầu tiên từ tháng 3/2003 và qua gần 20 năm, đến năm 2022 đây là khoá thứ 56 cũng là khoá cuối cùng trong chương trình đào tạo siêu âm sản phụ khoa cơ bản 3 tháng.

Căn cứ kế hoạch đào tạo năm 2021 và chương trình đào tạo lớp “Siêu âm sản phụ khoa cơ bản khóa 56” (21/6-10/9/2021).

Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, chương trình và thời gian tổ chức của lớp có sự điều chỉnh: 30/12/2021-15/4/2022.

         Lớp học có 18 học viên, sau đó có 3 học viên xin thôi học còn 15 học viên, cuối khoá có 12/15 học viên của lớp sau khi đi tham gia học lý thuyết, thực hành lâm sàng đủ thời gian, đạt chỉ tiêu lâm sàng, đạt các bài kiểm tra giữa kỳ, cuối kỳ,… đã hoàn thành chương trình và đủ điều kiện hoàn thành khóa hoc.  

Thứ 6 (15/4/2022), Phòng Chỉ đạo tuyến đã tổ chức lễ bế giảng cho 12 học viên lớp “Siêu âm sản phụ khoa cơ bản khóa 56” (30/12/2021-15/4/2022).

Đến tham dự buổi lễ bế giảng gồm có: BS.CK2.Trần Ngọc Hải-Phó Giám đốc Bệnh viện Từ Dũ; ThS. BS.CK. Hà Tố Nguyên – Trưởng khoa Chẩn đoán hình ảnh – Chủ nhiệm lớp; BS.CK2. Nguyễn Thị Thu Hiền – Trưởng phòng Chỉ đạo tuyến, cùng sự hiện diện các Bác sĩ học viên.

Một số hình ảnh của buổi bế giảng:

Danh sách học viên

Trao chứng nhận cho học viên

DAOTAO

Thông báo chiêu sinh lớp Chẩn đoán và điều trị Bệnh lý Sàn chậu

Bệnh lý sàn chậu như rối loạn tiêu tiểu, sa tạng chậu là bệnh lý phổ biến khi mang thai, sanh đẻ và mãn kinh, ảnh hưởng đến chất lượng sống của người phụ nữ. Nhằm nâng cao kiến thức chuyên môn và chất lượng khám chữa bệnh cho cán bộ Y tế, bệnh viện Từ Dũ tổ chức lớp

CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ BỆNH LÝ SÀN CHẬU

Nay Bệnh viện Từ Dũ thông báo đến: …………………thông tin lớp học như sau:

Mục tiêu học:

Cung cấp kiến thức những nguyên tắc cơ bản về các phương pháp điều trị nội khoa và phẫu thuật bệnh lý sàn chậu.

Hướng dẫn thực hành vật lý trị liệu phục hồi sàn chậu.

Đối tượng:

Bác sĩ Sản Phụ khoa (có chứng chỉ hành nghề hoặc bằng sau đại học chuyên ngành Sản phụ khoa).

Học viên không tham gia một khóa học nào khác trong thời gian tập huấn, Ban tổ chức phát hiện sẽ buộc ngừng học và không hoàn học phí.

Thời gian Địa điểm: 8 tuần (6/6/2022 -29/7/2022), Lý thuyết 1 tuần ( 6/6/2022 đến 10/6/2022), thực hành lâm sàng:7 tuần (13/6/2022 đến 29/7/2022), học tập trung tại BV Từ Dũ.

Số lượng: 20 -25 học viên.

Chứng chỉ mãn khóa: Giấy chứng chỉ đào tạo liên tục của bệnh viện Từ Dũ.

Học phí toàn khóa: 9.500.000 đồng/học viên (Chín triệu năm trăm ngàn đồng chẵn). Học viên tự túc ăn, ở và phương tiện đi lại.

Nhận hồ sơ và đóng học phí:.

Học viên tham dự lớp sẽ phản hồi và đóng tiền (trực tiếp hoặc chuyển khoản) gởi qua đường link: s.chidaotuyentudu.com/xacnhandangki, để BTC gởi thông báo triệu tập.

Ngày nhập học: HV nộp hồ sơ gồm Sơ yếu lý lịch công chứng, đơn xin học theo mẫu (đính kèm), giấy giới thiệu cơ quan cử đi học (bắt buộc đối với các học viên đang công tác tại các cơ sở y tế công lập/tư nhân), bảng photo công chứng bằng bs SPK, hình ghi tên phía sau gồm 1 tấm 2×3 cm, 1 tấm 3×4 cm, 1 tấm 4×6 cm.

Thông tin chuyển khoản:

Tên tài khoản: Bệnh viện Từ Dũ. Số tài khoản: 113000004919.

Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank), chi nhánh TP.HCM.

Nội dung chuyển khoản xin ghi rõ: lệ phí tham dự lớp Chẩn đoán và điều trị bệnh lý Sàn Chậu (ghi tên người dự).

Liên hệ: CN Giang– Phòng Đào tạo &Chỉ Đạo Tuyến – Tầng 2, khu L201 – Bệnh viện Từ Dũ, Điện thoại: 02854042814, email: daotaotudu@gmail.com, Web: https://chidaotuyentudu.wordpress.com.

Trân trọng./.

Tải tại đây

DAOTAO

Thông báo chiêu sinh lớp Tư vấn và các thủ thuật chẩn đoán tiền sản khóa 4

Nhằm đáp ứng nhu cầu đào tạo các cán bộ y tế công tác chuyên khoa Sản Phụ tại các bệnh viện tuyến trước, Bệnh viện Từ Dũ tổ chức lớp

TƯ VẤN VÀ CÁC THỦ THUẬT TRONG CHẨN ĐOÁN TIỀN SẢN

Nay BV Từ Dũ thông báo đến:………….……………thông tin về lớp học như sau:

Mục tiêu học:

Hiểu rõ các chương trình sàng lọc tiền sản hiện tại

Tư vấn được các trường hợp:

  • Kết quả sàng lọc bất thường
  • Các bất thường hình thái học
  • Tư vấn sau kết quả

Thực hiện các thủ thuật xâm lấn trước sinh: Chẩn đoán & Điều trị

Đối tượng:

Bác sĩ Sản Phụ khoa.

Học viên không tham gia một khóa học nào khác trong thời gian tập huấn. Ban Tổ Chức phát hiện sẽ buộc ngừng học và không hoàn học phí.

Chứng chỉ mãn khóa: Giấy chứng chỉ đào tạo liên tục

Thời gian – Địa điểm: 4 tuần, học tập trung tại BV Từ Dũ.

Lý thuyết: 1 tuần (9/5/2022 – đến 13/5/2022)

Thực hành: 3 tuần/ nhóm, Ban tổ chức sẽ chia 3 nhóm thực hành: Nhóm 1:  16/5-3/6/2022, nhóm 2: 6/6/2022 đến 24/6/2022, nhóm 3: 27/6/2022 đến 15/7/2022.

Số lượng: 30 học viên.

Chứng chỉ mãn khóa: Giấy chứng chỉ đào tạo liên tục của bệnh viện Từ Dũ.

Học phí toàn khóa: 7.500.000 đồng/học viên. Học viên  tự túc ăn, ở và đi lại.

Nhận hồ sơ và đóng học phí:

Nhận hồ sơ: Ngày nhập học, học viên nộp hồ sơ bảng cứng gồm

01 đơn xin học (theo mẫu). Giấy giới thiệu của cơ quan cử đi học (bắt buộc đối với các học viên đang công tác tại các cơ sở y tế công lập hoặc tư nhân).

01 bản sao bằng tốt nghiệp sau đại học/ chứng chỉnh hành nghề có chứng thực.

Sơ yếu lý lịch có xác nhận của địa phương hoặc cơ quan công tác (có thời hạn trong vòng 6 tháng). 1 ảnh 2×3 cm, 1 ảnh 3×4 và 1 ảnh 4×6 cm (hình chụp không quá 6 tháng)

Hình thức phản hồi:

Học viên tham dự lớp sẽ phản hồi và đóng tiền (trực tiếp hoặc chuyển khoản) gởi qua đường link: s.chidaotuyentudu.com/xacnhandangki, để BTC gởi thông báo triệu tập.

Thông tin chuyển khoản:học viên có thể đóng tiền mặt hoặc chuyển khoản

Tên tài khoản: Bệnh viện Từ Dũ. Số tài khoản: 113000004919. Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank), chi nhánh TP.HCM.

Nội dung chuyển khoản: phí dự lớp TV và các TT trong CĐTS K4 (ghi tên người dự).

Liên hệ CN.Giang–Phòng Chỉ Đạo Tuyến– Tầng 2,khu L201- BV Từ Dũ, Điện thoại: 0919.064.458, email: daotaotudu@gmail.com.

Trân trọng./.

Tải tại đây