TeleHealth

Thông báo chiêu sinh lớp “Lọc rửa tinh trùng để bơm tinh trùng vào buồng tử cung”

Tải về tại đây

Advertisements
TeleHealth

ĐÀO TẠO LIÊN TỤC – TẬP HUẤN ONLINE Lúc 13g30’ – Thứ 6, ngày 10 tháng 8 năm 2018

Mời quý đồng nghiệp tham gia Đào tạo liên tục – Tập huấn online lúc 13g30′ ngày 10/8/2018

Chuyên đề: “Cấp cứu sặc sữa”

Tải về tại đây

đăng kí theo link:  http://s.chidaotuyentudu.com/maudangki 

Nếu có nhu cầu cấp CME, vui lòng xem hướng dẫn tại: http://s.chidaotuyentudu.com/huongdancme

đánh giá theo link:  http://s.chidaotuyentudu.com/maudanhgia