TeleHealth

KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO – CHỈ ĐẠO TUYẾN CỦA BV TỪ DŨ NĂM 2021

Tải về tại đây

Trước khai giảng 3 tháng, nhân viên phụ trách lớp sẽ up thông báo chiêu sinh lên web và thông báo ngày dự kiến mở link (đóng link khi đủ số lượng) để học viên đăng kí: s.chidaotuyentudu.com/tthv

Ghi chú: riêng lớp PTNS cơ bản (khai giảng tháng 3) sẽ không mở link vì danh sách khóa cũ bảo lưu chuyển qua đã đủ/ dư với số lượng chiêu sinh