Đào tạo và Thư viện

KẾ HOẠCH VÀ THÔNG BÁO CHIÊU SINH

ĐỊNH HƯỚNG CHUYÊN KHOA SẢN PHỤ KHOA

 • [K21]  [K20]  [K19]
 • Định hướng chuyên khoa 18 tháng: K2  K1

ĐÀO TẠO LIÊN TỤC

 • Kíp Phẫu thuật sản khoa
 • Phẫu thuật nội soi cơ bản trong phụ khoa: {K38] [K37] [K36]  [K35] [K34] [K33]
 • Phẫu thuật nội soi Cắt tử cung – BVVT KT5/2019
 • Siêu âm sản phụ khoa cơ bản: [K49][K48] [K47] [K46] [K45]
 • Chuyên viên Lab: khai giảng tháng 10/2018
 • Soi cổ tử cung: K23
 • Hồi sức sơ sinh: K11
 • Cấy que tránh thai: (còn 01 lớp cuối năm 2018)
 • Phá thai nội khoa: (còn 01 lớp cuối năm 2018)
 • Kĩ thuật vi sinh: K12
 • Sàn chậu: K5 [K6]
 • Phẫu thuật nội soi cắt tử cung (dành cho bệnh viện Hùng Vương)

CHƯƠNG TRÌNH CHỈ ĐẠO TUYẾN

 • Đơn nguyên sơ sinh
 • Sàng lọc trước sinh – sơ sinh
 • Hồi sức cấp cứu sản khoa  09/2017
 • Lớp Kangaroo
 • Lớp quy trình điều dưỡng 09/2017

ĐĂNG KÍ MÔ HÌNH SIÊU ÂM VÀ NỘI SOI

THƯ VIỆN TÀI LIỆU

Advertisements