E-mentoring, TeleHealth

XUẤT HUYẾT TC BẤT THƯỜNG (27/10/2017) – BCV: Bs Thiên Trang

Bài giảng xuất huyết tử cung bất thường

Continue reading “XUẤT HUYẾT TC BẤT THƯỜNG (27/10/2017) – BCV: Bs Thiên Trang”

Advertisements