BàiChấmSao, E-mentoring

Hướng dẫn đăng kí CME tại tập huấn online của phòng Chỉ Đạo Tuyến – bệnh viện Từ Dũ

Thông báo

Tải về tại đây

Đăng kí

  1. Các bạn đăng kí như thường lệ tại s.drbinhthanh.com/maudangki (đăng kí tập thể hoặc cá nhân đều được chấp nhận)
  2. Trong biểu mẫu này sẽ có thêm câu hỏi “Các bạn có đăng kí cấp CME đợt tập huấn này không?”
    Nếu chọn “Có”, biểu mẫu sẽ hiện ra số lượng người muốn đăng kí tham dự CME của bạn
    Sau khi gởi biểu mẫu, chúng tôi sẽ email cho các bạn số lượng mã số đăng kí tương ứng số người dự kiến tham dự. Mã số là một dãy các chữ số ngẫu nhiên. Ví dụ: MGH35IW
  3. Sau đó, bạn cấp mã số này cho từng người tham dự trong đơn vị (mỗi người chỉ được một mã số)

Continue reading “Hướng dẫn đăng kí CME tại tập huấn online của phòng Chỉ Đạo Tuyến – bệnh viện Từ Dũ”

Advertisements