TeleHealth

Bế giảng khóa tập huấn tư vấn và sàng lọc trước sinh

Advertisements
TeleHealth

Tài liệu tập huấn SLTS – SS

1.XDmangluoi-mohinh SLTS-2015- BS TUAN

2.TỔNG QUAN-tu van ts- bs Thanh Van

3. Cac thu thuat xam lan trong chan doan tien san

4.SA 12 TUẦN

5. SA Hinh thai hoc

6.THAI KỲ VÀ NHIỄM SIÊU VI KHUAN -Y6-bs thanh van

7. Vai tro cua SA Doppler mau

8. SA chan doan XH 3 thang cuoi thai ky

11. Tuvan.Truocsinh.Ditruyen

12.Rubella.SLCDTS

13.Thalassemia.SLCDTS

14.TAI LIEU THAM KHAO (3)

15. TAI LIEU THAM KHAO

16.TAI LIEU THAM KHAO (2)

17.573_QD-BYT_10222031

18.Tai lieu huong dan sang loc thalassemia

19.Tham khao