Đào tạo

THÔNG BÁO CHIÊU SINH LỚP SIÊU ÂM SẢN PHỤ KHOA CB (LỚP 3 THÁNG K53 VÀ LỚP 6 THÁNG K5)

KHAI GIẢNG LỚP SIÊU ÂM SẢN PHỤ KHOA CƠ BẢN 3 THÁNG K52 VÀ LỚP 6 THÁNG K4

KHAI GIẢNG LỚP KIẾN THỨC VÀ KỸ NĂNG CƠ BẢN BỆNH LÝ SÀN CHẬU NỮ K7

BẾ GIẢNG LỚP PHẪU THUẬT NỘI SOI CƠ BẢN TRONG PHỤ KHOA K41(17/2 – 8/5/2020)

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO NĂM 2020 CỦA BỆNH VIỆN TỪ DŨ

Thông tin Lớp Soi CTC khóa 25

Thông báo Chiêu sinh lớp Đặt và tháo Dụng cụ tử cung chứa Levonorgestrel ngày 01-05/6/2020

Thông báo Chiêu sinh lớp Cấy và rút que tránh thai Implanon NXT ngày 18-22/05/2020

Thông báo Chiêu sinh Lớp Phá thai nội khoa ngày 09-11/06/2020

Khai giảng khóa tập huấn Phẫu thuật nội soi cắt tử cung