TeleHealth

TẬP HUẤN ONLINE Lúc 13g30’ – Thứ 6, ngày 26 tháng 1 năm 2018

Mời quý đồng nghiệp tham gia học online lúc 13g30′ ngày 26/1/2018

theo link:  http://s.drbinhthanh.com/maudangki

Tải về tại đây

 

Advertisements
TeleHealth

BAI TU VAN HIV CO BAN DA CAP NHAT T12.2017

icon_10_generic_list.pngBai 1_Tổng quan các can thiệp về PLTMC.pdf
​​icon_10_generic_list.pngBai 2_Sinh benh hoc nhiem HIV.pdf
​​icon_10_generic_list.pngBài 3_ KY NANG TU VAN XN HIV.pdf
​​icon_10_generic_list.pngBai 4_Quy_dinh_XN.pdf
​​icon_10_generic_list.pngBai 5_Tư vấn trước xét nghiệm (2).pdf
​​icon_10_generic_list.pngBai 6_Dieu tri ARV trong PLTMC (1).pdf
​​icon_10_generic_list.pngBai 7_Tư vấn sau xét nghiệm.pdf
​​icon_10_generic_list.pngBai 8_Co che lay truyen_Thuc hanh San khoa.pdf
​​icon_10_generic_list.pngBai 9_Cham soc va dieu tri tre phoi nhiem.pdf
​​icon_10_generic_list.pngBai 11_So sach BMBC chi so_ PLTMC.pdf
​​icon_10_generic_list.pngBai 12_Du phong sau phoi nhiem HIV.pdf
​​icon_10_generic_list.pngBai 13_Quy trinh trien khai_ chuyen tiep_PLTMC.pdf