TeleHealth

Thông báo chiêu sinh lớp “Hồi sức cấp cứu sản khoa”

  • Thời gian học: từ ngày 06/5 đến 22/7/2019
  • Đối tượng: Bác sĩ có ít nhất 3 năm kinh nghiệm chuyên môn sản phụ khoa hiện đang công tác tại các khoa sản Bệnh viện đa khoa tỉnh, huyện
  • Số lượng học viên: 30 người
  • Học phí: 12.000.000đ/học viên/khóa
  • Thông báo chiêu sinh: đính kèm https://drive.google.com/file/d/1wWyeva6lzR0h3ZDUr5l-Vil1QxV7x9vB/view?usp=sharing